Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: Az Einstein által 100 évvel ezelőtt megjósolt gravitációs hullámok felfedezése (a PTA-projekt mellett) az Egyesült Államokban működő LIGO detektoroktól várható a következő néhány évben. A detektorok két, egymástól 4+4 kilométerre levő tükör távolságának megváltozását mérik, soha nem látott, 10^-18 méteres pontossággal (ez egy proton átmérőjének közelítőleg az ezredrésze). Az észlelés egyik nagy technikai kihívása a környezeti zavarok kiszűrése.

A zajhatások által okozott téves észlelések beazonosítására egy automatizált monitorozó rendszer szolgál, ami számos környezeti hatást figyel folyamatosan. A kutatócsoportunk e rendszer számára fejlesztett ki egy olyan differenciális nyomásmérő eszközt (mikrofont), ami a LIGO detektorokat potenciálisan megzavarni képes, levegőben terjedő, alacsonyfrekvenciás nyomáshullámokat észleli. Több mikrofonunk mér jelenleg is az Egyesült Államokban (például a Nobel-díjas kísérletéről ismert Homestake bányában, Dél-Dakotában), 2013 őszén pedig mindkét LIGO obszervatóriumban egy teljes mikrofonrendszert építünk ki.

Jelenleg az LIGO detektorokat potenciálisan befolyásoló, levegőben terjedő alacsonyfrekvenciás nyomáshullámok kísérleti vizsgálata fontos feladat. A munkánk során az eddig összegyűjtött mikrofonadatok kiértékelésével állandó és átmeneti környezeti zajokat azonosítunk, amiből megbecsüljük a detektort ténylegesen érő akusztikus zajhátteret. Az adatok segítségével megállapítjuk a mikrofonjaink és a LIGO detektorok kimenetei közötti átviteli függvényt, ami lehetővé tenné az akusztikus hatások kiszűrését a LIGO detektorok kimeneti adatából. Célunk, hogy a többmikrofonos rendszerünk adatainak birtokában, valamint az átviteli függvény ismeretében a gravitációshullám-észlelést korlátozó akusztikus zajokat a LIGO detektorok adatsorából kiszűrjük.

A kutatást a fizika és a környezettan iránt érdeklődő hallgatóknak egyaránt ajánljuk.


Szükséges előismeretek: A LIGO-Virgo Collaboration nemzetközi együttműködésben való részvételünk miatt elengedhetetlen a magasszintű angol nyelvtudás. A projekt elvégzéséhez szükséges a MATLAB programozói környezet (legalább elemi szintű) ismerete, valamint jártasság a matematikai statisztika és a jelfeldolgozás fogalmaiban (pl. hisztogram, valószínűség-eloszlások, Fourier-spektrum).
Szükséges előismeretek: Lásd a téma leírásában.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter