Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kiss Tamás
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: +36 20 546 7729
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~tkiss/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Komplex káosz qubitek viselkedésében
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A qubit a kvantuminformatika alapegysége, a klasszikus bit kvantummechanikai általánosítása. Egy egyszerű kvantumoptikai transzformáció qubiteken, ha mérés eredményétől is függővé tesszük, nemlineáris dinamikát eredményezhet. Ez a helyzet alapvetően különbözik a szokásos kvantumkáosztól, amelyben az unitér időfejlődés mindig lineáris dinamikához vezet.

Iteratív ismétlések során esetünkben a dinamika kaotikussá válhat
(quant-ph/0511208).
Ez az új megközelítés már egy qubites rendszer esetén is nagyon gazdag viselkedéshez vezet, amelynek feltérképezése az egyik fő feladat, analitikus és numerikus eszközök alkalmazásával. Több qubit hasonló transzformációja a kvantumállapot ún. tisztulásához vezethet, ami fontos a kvantuminformatikai alkalmazások szempontjából.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, statisztikus fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter