Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Kocsonya András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Telefonszám: +36 1 392 2222 / 3372
Honlap: http://energia.mta.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az 511 keV-es annihilációs csúcs illesztése gamma-spektrum kiértékelő programokkal
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: Az 511 keV-es annihilációs csúcs szinte minden gamma-spektrumban megtalálható. Az annihilációs folyamatban részvevő elektron-pozitron pár detektorhoz képest fennálló sebessége illetve a Doppler-effektus miatt az annihilációs fotonok energiája kissé eltér a nyugalmi esethez viszonyítva, ami a detektált annihilációs csúcs kiszélesedését eredményezi. A spektrumkiértékelő programok többnyire egyetlen függvénnyel írják le a gamma-vonalakat és ezért nem tudják az annihilációs csúcsot külön kezelni. A jelölt feladata három spektrumkiértékelő program (Genie-2000, FitzPeaks, Hypermet PC) vizsgálata abból a szempontból, hogyan képesek ezek a programok kezelni az annihilációs csúcsot. A leszűrt tapasztalatból javaslatot kell tenni a spektrumillesztés hatásfokának javítására.
Szükséges előismeretek: atom- és magfizika, számítástechnikai ismeretek, programozási készség
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos docens Atomfizikai Tanszék
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter