Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Kocsonya András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Telefonszám: +36 1 392 2222 / 3372
Honlap: http://energia.mta.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A KFKI telephely dózisteljesítmény-térképének felvétele
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: A KFKI telephelyen számos sugárveszélyes munkahely található, ahol különféle sugárforrások és ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések találhatók. A szüséges sugárvédemi intézkedések tervezéséhet ismernünk kell az egyes létesítmények létesítményen kívüli sugárhatásait. A sugárforrásoktól származó közvetlen, külső sugárterhelés szempontjából a létesítmények környezetében mérhető gamma-dózis­telje­sít­mény az egyik lényeges, ugyanakkor könnyen mérhető paraméter.
A jelölt feladata a telephely laboratóriumokon, munkahelyeken kívüli, tehát nem elzárt területein a dózis­tel­je­sítmény hely szerinti eloszlásának felvételét. A dózisteljesítmények feltérképezése szemléletes módon ké­pes feltárni azokat a helyeket, ahol környezeti szinthez képest megnövekedett dózisteljesítmény tapasz­tal­ha­tó. Az adatok elemzésével megállapítható, hogy ezek a helyek hol esnek egybe olyan területekkel, ame­lyek hu­zamos vagy időleges emberi tartózkodásra szolgálnak, és emiatt az árnyékolás javítására van szükség. A "for­ró pontok" megkeresésével megállapíthatók azok a helyek, ahol a folyamatos monitorozás érdekében ak­tív vagy passzív mérőeszközök telepítése lehet indokolt.
A mérés hordozható gamma-spektrométerrel való elvégzése lehetőséget ad arra, hogy ne csak a sugárzás je­len­létét és intenzitását, hanem a kiváltó sugárforrást, radionuklidot is azonosítani tudjuk. Így a kiváltó su­gárforrás könnyebben azonosítható, illetve a szükséges árnyékolás megtervezhető.
Szükséges előismeretek: atom- és magfizika
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos docens Atomfizikai tanszék
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter