Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Kovács Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet, 1121 Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: +36-1-392-2222 (mellék: 3802)
Honlap: http://-

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Delta-bomlás effektív modellekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A diplomamunka során a diplomandusz feladata a pion-nukleon kölcsönhatásban közvetítő részecskeként megjelenő Delta dekuplett részecskék bomlásának vizsgálata legalacsonyabb, úgynevezett fa-szinten. Ehhez a QCD egy effektív modelljét, a lineáris szigma modellt használjuk, amelyet első lépésként szükséges kiterjeszteni a dekuplett szabadsági fokokkal. A munkához tartozik az effektív modellekben használatos technikák elsajátítása, a fenomenológikus modellek használhatóságának megismerése, valamint a releváns bomlási szélességek meghatározása és a kísérleti adatokkal történő összevetése.
Szükséges előismeretek: Alapvető szimmetriák és a kvantumtérelmélet alapjainak ismerete, QCD alapjainak ismerete
Egyetemi konzulens: Dr. Zsép Zsolt
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter