Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Prof. Simon Ferenc
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: BME, Fizika Tanszék Budafoki út 8.
Telefonszám: +36-30-452-4705
Honlap: http://homepage.univie.ac.at/ferenc.simon/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Új nanoszerkezet? anyagok elektronikus tulajdonságainak vizsgálata szilárdtest spektroszkópiai módszerekkel
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A szén alapú nanoszerkezetek (fullerének, szén nanocsövek, grafén) a modern szilárdtestkutatás érdekl?désének homlokterében állnak. Ezen anyagok közös tulajdonsága, hogy alkáli atomokkal történ? dópolás hatására a Fermi szintjük eltolható. Ezáltal vizsgálhatóvá válik az így kapott állapotok hatása a mágneses és elektronikus tulajdonságokra. A jelentkez? feladata mikrohullámú ellenállásmérés, elektron spin és magmágneses rezonancia, valamint Raman spektroszkópia módszerek használatával a Li és K dópolt szén nanocsövek és kémiailag exfoliált grafén vizsgálata. Els? feladat az anyagok el?állítása és karakterizálása ezen módszerekkel, majd megállapítandó a dópolással létrehozott elektrontranszfer, Pauli szuszceptibilitás és a vezetési elektronok spin-relaxációs ideje.
Szükséges előismeretek: Szilárdtestfizika, Kvantummechanika, Elektrodinamika, Spektroszkópiai alapismeretek
Egyetemi konzulens: Prof. Kürti Jen?
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter