Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Négyessy László
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Rendszerek és Elméleti Idegtudományi Csoport
Telefonszám: 1 392-2222, 1238
Honlap: http://cneuro.rmki.kfki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Agykérgi interakciós hálózatok modellje
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A vizsgálni kívánt kérdés: Az agykéreg egészének m?ködése és így mentális képességeink végeredményben a különböz? specifikus funkciókkal rendelkez? területeinek, áreáinak együttm?ködésén alapul. E folyamatok megértése a fentieken túl neurális protézisek, interface-ek alkalmazásának is el?feltétele.
A vizsgálat célja és az elvégzend? feladatok: Majom kísérletek adatai alapján létrehozott nagylépték? (área-szint?) agykérgi, irányított hálózatokból kiindulva gráfelméleti eszközök alkalmazásával az áreák interakcióit reprezentáló modell megalkotása az eredeti hálózat topológiájának megtartásával. A modell-hálózat tulajdonságainak meghatározása lokális és globális hálózati mér?számok segítségével és az eredeti hálózatra visszavetítve azzal összehasonlítva. Hasonlóképpen, a hálózat robusztusságának összehasonlító vizsgálata szelektív és véletlenszer? él, és csúcs-eltávolítások segítségével. Az eredmények közlése szakfolyóiratban. A munka alapjául szolgál a kölcsönhatások dinamikájának megértését célzó, következ? lépésben elvégzend? vizsgálatokhoz.
Szükséges előismeretek: gráf elmélet, programozás, statisztika
Egyetemi konzulens: Dr Pollner Péter
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter