Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Biró László Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
Telefonszám: 3922681
Honlap: http://www.nanotechnology.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Szén nanocsövek hibahelyeinek vizsgálata STM segítségével: mérések és modellezés
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az elektronikai eszközök további miniatürizálása a közeljövőben már csak alapvetően új típusú technológiák segítségével valósítható meg. Az egyik ilyen merőben új technológia a molekuláris elektronika. A molekuláris elektronika egyik legígéretesebb építőeleme a szén nanocsövek családja, amelyek nanométeres átmérővel rendelkező elektromos huzalként illetve funkcionális elektronikai eszközként (dióda, tranzisztor) egyaránt üzemelhetnek. Mivel az eszköz mérete összemérhető az elektronok koherencia hosszával, a bennük fellépő transzport folyamatokat alapvetően befolyásolják a kvantummechanikai hatások. A hibák jelenléte ilyen eszközökben az elektronok szórásán kívül interferenciahatásokat is kelt [1, 2], amelyek alapvető fontosságú szerepet játszhatnak az eszköz működése szempontjából. A diplomadolgozat célja ezen interferenciahatások vizsgálata pásztázószondás alagút mikroszkóp segítségével, amely az egyetlen olyan eszköz, amely direkt módon képes leképezni a nanocsövek elektronsűrűségében a hibahelyek környezetében megjelenő interferencia mintázatokat. Ezen jelenség kísérleti tanulmányozása és/vagy számítógépes modellezése (a jelentkező érdeklődése alapján) lesz a diplomamunkás alapvető feladata.

[1] L. Tapasztó et al., Phys. Rev. B 74 (2006) 235422-1
[2] Z. Osváth et al., Phys. Rev. B 72 (2005) 045429-1

További információk:
http://www.nanotechnology.hu/
http://www.nanotechnology.hu/magyarul.html
Szükséges előismeretek: szilártestfizika, anyagtudomány
Egyetemi konzulens: Prof. Cserti József
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter