Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Siklér Ferenc
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK 1121 Budapest, Konkoly-Thege M út 29-33
Telefonszám: +3613922222 /3479
Honlap: http://https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/FerencSikler?forceShow=1

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Részecske-korrelációk vizsgálata nagyenergiás pPb ütközésekben (CERN CMS)
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A Nagy Hadronütköztet? (LHC) nehézion-programja 2010 novemberében indult.
Magyar kutatók a CMS kísérlet keretében fontos szerepet játszanak a
nagyenergiájú ütközésekben keletkez? részecskék tulajdonságainak
vizsgálatában.
A 2013-ban felvett proton-ólom ütközések szerepe alapvet? a maganyag
partonikus
szerkezetének jobb megértésében, valamint a nehézion-ütközésekkel történ?
összehasonlításban, a QCD-anyag fázisátmenetének tanulmányozásában.

A kétrészecske korrelációs függvények már elemi ütközésekben is érdekes
tulajdonságokat mutatnak ("ridge" effektus). A jelen diplomatéma célja
ezen effektus vizsgálata azonosított részecskék (töltött pionok, kaonok és
protonok) segítségével.
Szükséges előismeretek: részecskefizika, matematika, programozási ismeretek
Egyetemi konzulens: Veres Gábor
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter