Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A sok hasonló egység kölcsönhatásainak következtében kialakuló, "önszervez?" mintázatképz?dés egyik kísérletileg jól vizsgálható példája az érhálózatok kialakulása. A folyamat során az érfalat alkotó sejtek létrehoznak egy olyan átmeneti hálózatot, ami kés?bb a véráramlás és egyéb környezeti hatásokhoz adaptálódva átalakul. Hasonló folyamatok figyelhet?ek meg daganatok képz?désekor is, ezért az érnövekedés szabályozása ígéretes terápiás célpont. A mozgó, és egymással valamint a környezettel kölcsönható sejtek önszervez?dését különböz?, a nemegyensúlyi statisztikai fizikában alkalmazott modellek segítségével, például a Potts modell egy megfelel?en általánosított változatával vizsgálhatjuk. A diplomamunka célja egy, a kísérleti adatokra alapuló, az egyes sejtek viselkedését valamint az egész hálózat dinamikáját leíró modell létrehozása és numerikus vizsgálata.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter