Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kollektív sejtáramlások modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az embrionális fejl?dés során, a normális szövetfunkció fenntartásában és számos kóros elváltozásban kulcsszerepe van a sejtek együttes mozgásának. A diplomamunka célja a friss kíséreleti adatok figyelembe vételével a sejtcsoportok kollektív mozgásának számítógépes modellezése, önhjtott részecskék rendszerével, a mágneses rendszerek Potts modelljének alkalamas általánosításával vagy a habok dinamikáját leíró csomópont- (vertex-) modellek felhasználával. A szimulációs és kísérleti eredmények összevetéséb?l a mozgó sejtek között ható, különböz? kölcsönhatások (sejtadhézió, sejtpolarizáció szinkronizálódása, mechanikai feszültségek) szerepének megértését várjuk.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter