Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Bántay Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Intézet, 1117 Budapest, Pázmány P. s.1/A
Telefonszám: 6256-os mellék
Honlap: http://elmfiz.elte.hu/~bantay/magyarhonlap.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kétdimenziós konform térelméletek algebrai vonatkozásai
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: A kétdimenziós konform térelméletek az elmúlt évtizedekben jelent?s matematikai érdekl?dést váltottak ki, nem kis részben a tulajdonságaikat alapvet?en meghatározó végtelen dimenziós szimmetriaalgebrák kapcsán. A szakdolgozat ennek a témakörnek az áttekintése és tömör összefoglalása lenne, a szakirodalomra támaszkodva.
Szükséges előismeretek: Kvantumelmélet, csoportelmélet
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter