Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Zábori Balázs
Tudományos fokozat: nincs
Intézet: Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: +36 (1) 392 2222/13-41
Honlap: http://energia.mta.hu/hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mechanikai követelmények vizsgálata az ESEO-TRITEL diákm?hold küldetés során
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: 2013 nyarán indult újra az Európai ?rügynökség European Student Earth Orbiter (ESEO) diákm?hold programja, melybe az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) ?rdozimetriai Kutatócsoportja gondozásában egy magyar diákcsapat is bekapcsolódott. A csapat feladata egy ?rdozimetriai célú kísérlet tervezése, megépítése és tesztelése, valamint m?ködtetése az ESEO m?hold fedélzetén.
A kísérlet alapja a TRITEL háromtengely? szilícium detektoros teleszkóp, melyet a kozmikus sugárzás dozimetriai célú vizsgálatára fejlesztettek ki az MTA EK-ban. A m?szer számos alkalommal repült már sztratoszférikus ballonok fedélzetén (BEXUS küldetések), valamint két példánya a Nemzetközi ?rállomásra is felkerült. Az ESEO program keretében a hallgatók a TRITEL egy m?holdra szánt változatát fejlesztik ki. Az ESEO m?hold várható pályamagassága mintegy 520 km lesz közel poláris pályán, így lehet?ség nyílik majd a sarkvidéki területek felett méréseket végezni, ahol a geomágneses tér árnyékoló hatása a leggyengébb.
A hallgató a szakdolgozati munka keretében bekapcsolódik az ESEO-TRITEL hallgatói csapat, illetve az ?rdozimetriai Kutatócsoport munkájába. Ennek keretében feladata lesz az ESEO m?hold mechanikai követelményeinek megismerése, a szükséges ?rtechnológiai ismeretek elsajátítása, a jelenlegi ESEO-TRITEL mechanika szimulációs vizsgálata, részvétel mechanikai rázásteszteken, illetve a szimulációs és mérési eredmények összehasonlítása, az eredményekb?l a mechanikára vonatkozó javaslatok megfogalmazása.
Szükséges előismeretek: mechanika, magfizika, nukleáris méréstechnika, programozás, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter