Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kálvin Sándor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK RMI P.O. Box. 49, Budapest-114, H-1525, Hungary
Telefonszám: 3922222
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Plazmafizikai problemak analizise Bayesian statisztikus modszerekkel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: A mérési adatok feldolgozása és mérőrendszerek tervezése a plazmafizikában egy olyan komplex módszer ahol figyelembe kell venni a lejátszódó fizikai folyamatokat és azt hogy a mérési adotok zajosak és sokszor hiányosak. Ennek ellenére szúkséges a mérési adatokból kapott információ objectív elemzése ill. a tervezendő mérőrendszer hatékonyságának számszerűsítése, mérése.
Ennek egyik lehetséges módja a Bayesian statisztikus analízis alkalmazása. A hallgató feladata lenne bekapcsolódni az ITER tokamak bolométer rendszerének tervezésébe, hatékony módszert kidolgozni a rendszer kvantitatív jellemzésére.
Szükséges előismeretek: Klasszikus fizika, statisztikus és numerikus módszerek ismerete, programozási gyakorlat
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter