Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Négyessy László
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Rendszerek és Elméleti Idegtudományi Csoport
Telefonszám: 1 392-2222, 1238
Honlap: http://cneuro.rmki.kfki.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az agykéreg szinkronizációs készségének hálózati alapjai
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A vizsgálni kívánt kérdés: Az agykéreg m?ködésének egyik legmarkánsabb tulajdonsága az idegsejt populációk szinkron aktivitása. Ez a szinkronizációs készség részben a gátlás és serkentés megfelel? egyensúlyának eredménye. Azt azonban nem tudjuk, hogy a hálózat szerkezete, különösen a konvergencia révén mennyire járul hozza az agykérgi szinkronizáció kialakulásához.
A vizsgálat célja és az elvégzend? feladatok: Majom kísérletek adatai alapján létrehozott nagylépték? (área-szint?) agykérgi, irányított hálózatokból kiindulva gráfelméleti eszközök alkalmazásával az áreák lokális és globális konvergencia/divergencia mértékének meghatározása. Spektrális gráfelméleti módszerekkel meghatározni az agykérgi hálózat szinkronizációs készségét. Él valamint csúcs kiütéses módszerekkel vizsgálni, hogy a konvergencia fok ill. más hálózati mér?számok milyen mértékben határozzák meg a szinkronizációs készséget. Az eredmények közlése szakfolyóiratban. A munka alapjául szolgál a szinkronizáció dinamikájának megértését célzó, következ? lépésben elvégzend? vizsgálatokhoz.
Szükséges előismeretek: gráf elmélet, programozás, statisztika
Egyetemi konzulens: Dr Pollner Péter
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter