Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Galsa Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C. VII. em.
Telefonszám: 3722700/8710
Honlap: http://geophysics.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Háromelektródás, fókuszált áramter? elektromos szonda modellezése véges elemes módszerrel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A mélyfúrási geofizikában használt háromelektródás, fókuszált áramter? elektromos szonda numerikus modellezése véges elemes módszerrel. A modell egy, a gyakorlatban használt valós geometriájú szonda numerikus implementációja. A feladatot, azaz a szonda különböz?, reális földtani modellekben adott válaszfüggvényeinek számítását, a COMSOL Multiphysics v4.2a véges elemes numerikus programcsomaggal kell elvégezni meghatározva a fúrólyuk átmér?jének, a távoli zóna fajlagos elektromos ellenállásának, a réteghatárnak, illetve az ágyazott réteg vastagságának hatását a szonda által mért látszólagos fajlagos elektromos ellenállásának értékére. Számítani kell továbbá a szonda pszeudogeometriai tényez?jét. Végezetül össze kell vetni a numerikus eredményeket a valós szonda által mért ellenállás görbékkel.
Szükséges előismeretek: mélyfúrási geofizika, elektromágnességtan
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter