Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Kézsmárki István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: BME, Fizika Tanszék MTA, Kondenzált anyagok fizikája kutatócsoport
Telefonszám: +36-1-463-3056
Honlap: http://dept.phy.bme.hu/staff/kezsmarki/kezsmar.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Másodfajú szupravezet?k esetén közismert, hogy a mágneses tér egy küszöbérték felett képes behatolni a szupravezet? belsejébe fluxusfonalak (vortexek) formájában, míg az anyag vortexeken kívül es? tartományában megmarad a szupravezet? fázis. Ezek a vortexek jellemz?en háromszögrácsot alkotnak, melynek periódusa (rácsállandója) jóval hosszabb, mint a szupravezet? kristály rácsállandója.
Az elmúlt évtizedben fedezték fel, hogy ehhez hasonló vortexrácsok olyan mágnes kristályokban is létrejöhetnek, melyek nem rendelkeznek inverziós szimmetriával. Ezen anyagokban a vortexeket az atomi mágneses momentumokból kialakuló, örvényl? mintázat hozza létre. Nem triviális topológiájuknak köszönhet?en a részecskefizikai analógiával élve, ezeket a vortexeket skyrmionoknak és az általuk formált periodikus struktúrát skyrmion kristálynak hívják.

A hallgató egy olyan anyagcsalád vizsgálatába kapcsolódhat be, melyben a témavezet? és kollégái a közelmúltban figyelték meg a skyrmion kristály kialakulását. Els? lépésként feladata a kapcsolódó szakirodalom egy részének feldolgozása a témavezet? irányításával. Ezt követ?en lehet?ség van a kísérleti kutatásokban (mágnesezettségmérés, magneto-optikai vizsgálatok, elektronmikroszkópos vizsgálatok, kisszög? neutronszórás) való részvételre. A kísérletek többsége nemzetközi kutatólaborokban zajlik, ezért a munka rövidebb kutatóutakkal jár együtt.

Témavezet?: Dr. Kézsmárki István
Email: kezsmark@dept.phy.bme.hu
Homepage: http://magnetooptics.phy.bme.hu
Szükséges előismeretek: A jelentkez? részér?l elvárt, hogy jó alapokal rendelkezzen kvantummechanikából és elektrodinamikából. El?képzettség szilárdtestfizikából és mágnességtanból el?nyt jelent.
Egyetemi konzulens: Dr. Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter