Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Süli Áron
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, 1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefonszám: (06-1) 372-2946
Honlap: http://astro.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szoros megközelítések kinematikája és dinamikája
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Szoros megközelítésnek nevezzük két égitest találkozását, ha a közöttük fellép? gravitációs er? legalább egy nagyságrenddel meghaladja a testek és a központi csillag között ható er?t. Szoros megközelítés esetén a testek pályaelemei jelent?sen megváltozhatnak. A szakdolgozat témája ezeknek a változásoknak a numerikus vizsgálata N-test integrátorok használatával. További cél, hogy nagy számú esemény detektálása után statisztikák készítésével a szoros megközelítések jellemzése. Elméleti oldalról a kéttest-probléma formalizmusának felhasználásával kell vizsgálni ez eseményeket és az analitikus formulákkal megmagyarázni a numerikus kísérletekben kapott eredményeket
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter