Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Smeller László
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbioloógiai Intézet Budapest IX. T?zoltó u. 37-47. Pf 263 1444
Telefonszám: 4591500/60225 ill. 20/6632110
Honlap: http://biofiz.sote.hu/index.php?p=munkatarsak&mid=5&a=munkatars&id=9

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Sárga fluoreszcens fehérje konformációs stabilitásának és elasztikus deformációjának spektroszkópiai vizsgálata.
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A híres zöld fluoreszcens fehérje (GFP) alkalmazása a biológiai kutatásokban egyre nagyobb teret nyer. A fehérje sajátossága, hogy a fluoreszcens centrum (kromofór) nem egy aminosav, hanem három aminosavból kovalens kötés képz?désével csak azután alakul ki, amikor már a fehérje a térszerkezetét felvette. A GFP felfedezése utána nemsokára megjelentek annak analógjai, amelyek különböz? színekben világítanak. Az általunk vizsgálni kívánt variáns sárga fényt emittál.
Mivel a kromofór a fehérje több láncához is kapcsolódik, érdekes lehet, hogy a spektroszkópiai tulajdonságok hogyan függenek a mechanikai hatásoktól.
A hallgató által végzend? spektroszkópiai mérésekben térszerkezet elasztikus és konformációs változásait infravörös spektroszkópiával detektáljuk. A szerkezeti és a fluoreszcencia spektroszkópiai jellemz?k korrelációjának vizsgálata a kutatás f? célja.
Szükséges előismeretek: Alapvet? biofizikai ismeretek pl. fehérjeszerkezet), optikai ismeretek, némi innovatív készség a fejlesztéshez, és számítógépes ismeretek a kiértékeléshez, valamint angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához.
Egyetemi konzulens: Derényi Imre
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter