Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Misják Fanni
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA M?szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33.
Telefonszám: 392-22-22/3924
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nagy-entrópiás ötvözet vékonyrétegek el?állítása és elektronmikroszkópos vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A folyamatosan fejl?d? modern technológia egyre nagyobb kihívásokat támaszt a funkcionális anyagok fejlesztése felé. Az alkalmazni kívánt anyagoknak sokszor többféle, egymásnak els?re ellentmondó tulajdonságokkal kellene rendelkezniük. Pl. legyenek kell?en kemények, de közben jól alakíthatóak is. A nagy entrópiás ötvözetek (high-entropy alloys - HEA) egy új, érdekes anyagcsaládot jelentenek, amelyek szélesíthetik a többfelé tulajdonságot ötvöz? anyagok skáláját.
A jelenleg elterjedten használt fém alapú ötvözet anyagok legtöbbször egy, vagy két f? komponenssel rendelkeznek, ami jelent?sen lecsökkenti a szóba jöv? ötvözettípusok számát, ezzel korlátot állítva a fejlesztések és tulajdonság-kombinációk sokszín?sége elé. Ezen próbálnak túllépni az újdonságnak számító HEA ötvözetek, amelyek minimum öt összetev?b?l állnak, melyek mennyisége 5-35 at%. Az anyagra jellemz? a nagy keveredési entrópia, amely biztosítja a rendszer stabilitását és viszonylag egyszer? szerkezeteket is várunk. A több f? elem miatt a lehetséges ötvözet-variációk száma jelent?sen megn?, ami változatos funkcionális tulajdonságokat is ígér. A terület újdonsága miatt még nincs átfogó képünk ezekr?l az anyagokról, ami szükséges lenne a lehet?ségek minél jobb kiaknázásához.

A HEA ötvözetek kiválasztott összetev?kkel, szisztematikusan változtatott paraméterek szerinti el?állítása és elektronmikroszkópos vizsgálata lehet?vé teszi a HEA szerkezetek szubnanométer szint? feltárását. A növekedési mechanizmusok és optimális stabilitási feltételeket megértése pedig az alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságok optimalizálását teszi lehet?vé.

A diplomamunka során a HEA anyagok feltérképez? alapkutatásába lehet bekapcsolódni. A jelölt a feltérképez? kísérletek megtervezése után, maga állíthatja el? DC magnetron porlasztás segítségével a HEA ötvözeteket. Amikb?l transzmissziós elektronmikroszkópos mintákat készítve, azok tulajdonságaira és alkalmazhatóságára vonhat le következtetéseket.

A diplomamunka szorosan kapcsolódik nemzetközi kutatási együttm?ködésekhez is (pl. Ghent University - Belgium)
Szükséges előismeretek: angol irodalom olvasásához megfelel? nyelvismeret, kísérleti munkához affinitás
Egyetemi konzulens: Dankházi Zoltán
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter