Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Ispánovity Péter Dusán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
Telefonszám: 06-1-3722812
Honlap: http://ispanovity.web.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mikronos méret? hcp kristályszerkezet? minták deformációjának kísérleti vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kristályos fémek deformációs tulajdonságai jelent?sen megváltoznak amint a mintaméret a mikronos tartományba ér. Ekkora méreteknél a folytonos deformációt lavina-szer? viselkedés váltja fel, azaz az alakváltozás lokalizált hirtelen események sorozataként áll el?. A jelenség sok szempontból hasonlít a földkéreg földrengések során megvalósuló alakváltozásához. A mikromechanikai alkalmazások terjedésével sürget?vé vált a jelenség alapos kísérleti és elméleti vizsgálata. Az eddigi kutatások els?sorban fcc és bcc kristályszerkezet? fémekre koncentráltak.

A jelentkez? feladata a lavina-szer? viselkedés kísérleti vizsgálata hexagonális szoros illeszkedés? (hcp) fémek (Ti, Zn, Zr, ...) esetén. Mivel ezekben az anyagokban a diszlokációk általában egy kitüntetett síkon mozognak, ezért a lavinák várható mérete nagyobb, mint más kristályszerkezetek esetén. A kutatás során a rendelkezésre álló egykristály tömbökb?l néhány mikron átmér?j? mintákat kell faragni az ELTE TTK kétsugaras elektronmikroszkópjában, majd azokon elvégezni az in situ deformációs méréseket a pásztázó elektronmikroszkóp vákuumkamrájában. A kísérletek során a mintából érkez? akusztikus jeleket is mérjük, ezekb?l is következtetve a mintában lejátszódó mikroszkopikus folyamatok statisztikus tulajdonságaira. A jelentkez? munkáját szoros együttm?ködésben fogja végezni az Anyagfizikai Tanszéken m?köd? diszlokációs kutatócsoporttal.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Társ témavezet?: Hegyi Ádám (Anyagfizikai Tanszék)
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter