Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Ispánovity Péter Dusán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
Telefonszám: 06-1-3722812
Honlap: http://ispanovity.web.elte.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A kristályban oldott küls? atomok hatása mikronos skálájú minták deformációjára
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kristályos fémek deformációs tulajdonságai jelent?sen megváltoznak amint a mintaméret a mikronos tartományba ér. Ekkora méreteknél a folytonos deformációt lavina-szer? viselkedés váltja fel, azaz az alakváltozás lokalizált hirtelen események sorozataként áll el?. A jelenség sok szempontból hasonlít a földkéreg földrengések során megvalósuló alakváltozásához. A mikromechanikai alkalmazások terjedésével sürget?vé vált a jelenség alapos kísérleti és elméleti vizsgálata. Az eddigi kutatások els?sorban tiszta fcc és bcc kristályszerkezet? fémekre koncentráltak.

A jelentkez? feladata a lavina-szer? viselkedés kísérleti vizsgálata abban az esetben, ha a kristályban oldott küls? atomok is találhatóak. Ezek a szennyez? atomok akadályozzák a diszlokációk mozgását, melynek hatása a lavinák során megvalósuló kollektív mozgásra is hatással lehet. A kutatás során a rendelkezésre álló különböz? oldott Mn koncentrációjú réz egykristály tömbökb?l néhány mikron átmér?j? mintákat kell faragni az ELTE TTK kétsugaras elektronmikroszkópjában, majd azokon elvégezni az in situ deformációs méréseket a pásztázó elektronmikroszkóp vákuumkamrájában. A kísérletek során a mintából érkez? akusztikus jeleket is mérjük, ezekb?l is következtetve a mintában lejátszódó mikroszkopikus folyamatok statisztikus tulajdonságaira. A jelentkez? munkáját szoros együttm?ködésben fogja végezni az Anyagfizikai Tanszéken m?köd? diszlokációs kutatócsoporttal.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Társ témavezet?: Hegyi Ádám (Anyagfizikai Tanszék)
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter