Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vattay Gábor
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Telefonszám: +36308502614
Honlap: http://izika.elte.hu/hu/index.php?page=munkatars&tid=4&id=9

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Klaszterezettség vizsgálata szociális hálózatokban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A szakdolgozatban arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy szociális hálózat klaszterezettsége
hogyan függ a felhasználók távolságától, illetve a köztük lev? kapcsolatok er?sségét?l. Az adatok többféle sz?résével különböz? részhálózatokat és az ezekb?l generált véletlen hálózatokat vizsgáljuk, kitérve a legnagyobb összefügg? részhálózat elemzésére is. Az így kapott adatokra megvizsgáljuk a szakirodalomban gyakran használt gráftulajdonságokat.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter