Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Gali Ádám
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Magyar Tudományos Akadémia, Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: +36-1-392-2222/1913
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A nitrogén-vakancia hiba vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A nitrogén-vakancia hiba a gyémántban különleges tulajdonságokkal bír. Negatívan töltött állapotban triplett elektronspin az alapállapota. A triplett elektronspin-állapotot optikailag tudják manipulálni, és mindez szobah?mérsékleten m?ködik. A gyémántfelület közelébe juttatott nitrogén-vakancia elektronspinjét felhasználhatjuk arra, hogy küls? objektum (pl. biológiai molekula) spinjét érzékelni lehessen nanométeres érzékenység? felbontással. Az érzékelés a spinek közötti dipól-dipól kölcsönhatáson alapszik, amelynek er?ssége függhet a nitrogén-vakancia centrum és a mérend? objektum relatív helyzetét?l. Ezt nem lehet pontosan megbecsülni. A diplomázó feladata a kölcsönhatás er?sségének kiszámítása a nitrogén-vakancia és a kiválasztott objektum spinjei között azok távolságának és relatív helyzetének függvényében.

A diplomázó feladata a nitrogén-vakancia hibával kapcsolatos irodalom feldolgozása, illetve számítások végrehajtása. A feladatot a Wigner FK-n rendelkezésre álló számítógépeken és programokkal lehet elvégezni.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika és kvantummechanika elemi ismerete; el?ny a Linux (UNIX) rendszer és az angol nyelv ismerete ill. programozói ismeretek; szorgalom
Egyetemi konzulens: Kürti Jen?
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter