Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Tusnády Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA TTK Enzimológiai Intézet 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 2
Telefonszám: 382-6709
Honlap: http://www.enzim.hu/~tusi

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Transzmembrán fehérjék azonosítása az aminosav szekvencia alapján szupport vektorgép használatával
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A transzmembrán fehérjék rendkívül fontos szerepet játszanak az él? sejtekben, a genom által kódolt fehérjék mintegy 25-30%-a transzmembrán fehérje. A genomok annotációja fontos feladat, hogy az aminosav szekvencia ismeretében eldöntsük, hogy egy adott polipeptidlánc transzmembrán fehérjét kódol-e, illetve annak meghatározása, hogy ezt a becslést milyen pontossággal tudjuk megtenni. A feladat egy szupport vektorgép használatán alapuló becsl? eljárás kidolgozása, amely a lehet? legnagyobb pontossággal képes a globuláris és transzmembrán fehérjék megkülönböztetésére az aminosav szekvencia alapján.
Szükséges előismeretek: Fehérje bioinformatika Statisztika
Egyetemi konzulens: Poller Péter
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter