Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csabai István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet 1117 Budapest Pázmány P. stny 1A
Telefonszám: 36-1-372-2826
Honlap: http://complex.elte.hu/~csabai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Mesterséges neuronhálózatok modelljeinek elemzése illetve alkalmazása adatintenzív tudományos problémákban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A mesterséges intelligencia több fellendülési hullámon ment át. Legutóbb a 90-es évek elején jelent?s lendületet kapott attól, hogy a statisztikus fizikai módszerekkel kezdték vizsgálni a mesterséges neuronhálókat, olyan modelleket dolgoztak ki, melyek nagyon hasonlóak bizonyos kölcsönható komplex fizikai rendszerekhez (Hopfield modell, Boltzmann-gépek). Az utóbbi években újabb fellendülésnek lehetünk tanúi, egyre többen használják a fenti elvekre épül? Deep Learning hálózatokat. Köszönhet? ez részben annak, hogy a párhuzamosított architektúrák (pl. GPU) jelent?sen megnövelik a modellezhet? neuronok számát és sebességét, részben annak, hogy nagyságrendekkel nagyobb tanító halmazok állnak rendelkezésre az adatforradalom eredményeképp, nem utolsósorban pedig annak, hogy az utóbbi évek elméleti kutatásai a hálózatok és Bayes-i valószín?ségszámítás terén sokat léptek el?re. A tervezett interdiszciplináris kutatás során részben mesterséges neuronhálózatok, mint pl. a Deep Learning, vagy az Echo State Machine statisztikus fizikai vizsgálatával, részben pedig új algoritmusok fejlesztésével foglalkozunk. Ezen kívül felhasználjuk ezeket a módszereket olyan tudományos nagy adathalmazok elemzéséhez, mint amilyenek például az új generációs génszekvenálások, vagy a nagy extragalaktikus csillagászati felmérések során keletkeznek, és amelyek elemzése hagyományos eszközökkel nem lehetséges.
Szükséges előismeretek: jó programozási készség
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter