Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Dr. Pongrácz Anita
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA EK MFA Mikrotechnológiai Osztály, MEMS Labor KFKI Campus 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: 30/3333419
Honlap: http://www.neuromems.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Képfeldolgozási protokoll fejlesztése sejtkultúrák automatikus karakterizációjához
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: Nanostruktúrált felületek in vivo és in vitro sejtkultúrákra gyakorolt hatását vizsgálja csoportunk. A feladat képfeldolgozási protokoll fejlesztése a különböz? topográfiájú felületek és sejtek kölcsönhatásának jellemzésére. A kísérleti munka az MFA MEMS Labor tisztaterében lév? fluoreszcens mikroszkópnál folyik, az elméleti protokoll fejlesztésére a Fiji-ImageJ programot használjuk.
Szükséges előismeretek: Képfeldolgozási, biostatisztikai alapismeretek el?nyt jelentenek, de nem szükségesek. Legalább heti 1 nap jelenlét a csillebérci MTA MFA MEMS tisztalaborjában. Angol nyelv? irodalmazási készség.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter