Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pekker Áron
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: +36-1-392-2222/2234
Honlap: http://wigner.mta.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Infravörös mikroszkópia a diffrakciós korláton túl
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az infravörös spektroszkópia széles körben elterjedt módszer a molekuláris rezgések és a kisenergiájú gerjesztések vizsgálatára. A diffrakciós korlát miatt viszont nehézségekbe ütközünk, ha szubmikronos mérettartományú mintákat szeretnénk megmérni. A diffrakciós korlát megkerülésére az egyik lehetséges módszer a szórási típusú pásztázó közeltér mikroszkópia (s-NSOM), ami egy atomer? mikroszkóp és egy infravörös spektrométer kombinációja.
A hallgató feladata a m?szer m?ködési elvének elsajátítása, a különböz?, kísérletileg is megvalósított/megvalósítandó elrendezések (nanogömb, nanohenger) numerikus szimulációja illetve a kísérleti és szimulált eredmények összevetése és értelmezése.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Dr. Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter