Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Horváth Ákos
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Atomfizikai Tanszék
Telefonszám: 2090555/6315
Honlap: http://ludens.elte.hu/~akos/dipt.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Egzotikus atommagok vizsgálata radioaktív nyalábok segítségével
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: A kutatás témaja olyan kisérletek kiértékelése, melyekben neutronban gazdag atommagok tulajdonságait vizsgáltuk a michigan-i NSCL gyorsítónál. A kutatás célja neutronbefogási reakciók hatáskeresztmetszetének meghatározása az inverz-reakció vizsgálatával. Az eredmények néhány elem nukleoszintézisének megértéséhez szolgáltatnak kísérleti információt.
A hallgatónak meg kell ismerni az NSCL neutrondetektorának működését, a virtuális fotonok elve segítségével a neutronbefogások meghatározásának részleteit.
Szükséges előismeretek: Atommagfizikai alapjai, programozási gyakorlat, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter