Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Hársfalvi Jolán
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Semmelweis Egyetem, Biofizikai- és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, IX. T?zoltó u. 37-47. Levélcím: 1444 Budapest, Pf. 263.
Telefonszám: 267-6261
Honlap: http://biofiz.semmelweis.hu./index.php?mid=1

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: KONKATAMER FEHÉRJE AKTIVITÁSA, MÉRETE ÉS ER?FÜGG? SZERKEZETE KÖZÖTTI KORRELÁCIÓK
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A von Willebrand Faktor (VWF) egy konkatamer, vagyis azonos egységek sorba kapcsolt láncolatából álló fehérje, amely nyíróer? hatására, de nem pontosan ismert mechanizmussal aktiválódik.
A VWF a trombociták adhézióját, aggregációját és prokoaguláns aktivitását közvetíti a véráram azon helyein, ahol a sebességgrádiens nagy.
A VWF monomer C-terminális diszulfid kötésekkel dimerizálódik, amelyekb?l N-terminális diszulfid kötésekkel különböz? dimérszámú konkatamerek képz?dnek, ezek molekulatömege 0,5-20 MDa.
A konkatamerizáció foka a fehérjeszintézis és processzálás során, illetve a vérkeringésben is szabályozott. Csökkenése vérzéses (VW betegség), növekedése trombotikus eseményekhez vezethet (trombotikus mikroangiopátia, TMA). Ma már bizonyított, hogy a kering? VWF mennyisége és aktivitása valamilyen mértékben jelz?je mindkét veszélynek. A molekula méretére vonatkozó információ új eredményeket szolgál ezekhez a vizsgálatokhoz.
A munka célja a VWF konkatamerek aktivitása, molekulatömege és nyújthatósága közötti összefüggések keresése. Feltételezzük, hogy a humán plazma konkatamer eloszlásának hemosztatikus aktivitását a molekulatömeg mellett a molekula hosszával és mechanikai tulajdonságaival kvantitatívan jellemezhetjük, amelyek trombotikus rizikó markerei lehetnek.
Szükséges előismeretek: Biokémia, biofizika
Egyetemi konzulens: Derényi Imre
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter