Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Illy Judit
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 372 2804
Honlap: http://http:metal.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Fénytan tanítása a középiskolában
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A geometriai optika és a hullámoptika tanításának lehet?ségei a középfokú oktatásban, a tanulás- szervezés különböz? szintjein (osztálymunka, szakkör, projektmunka, otthoni feladat, stb).
A kísérleti munka, az elméleti feldolgozás és a példamegoldás helye és szerepe az optika tanítása során, ennek bemutatása példákon keresztül.

Szükséges előismeretek: Geometriai és hullámoptikai ismeretek, kell? jártasság az elektromosságtanban és az atomfizikában, pedagógiai módszerek megfelel? ismerete
Egyetemi konzulens: Illy Judit
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter