Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Matolcsi Tamás
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Telefonszám: (+36 1) 381-2157
Honlap: http://www.cs.elte.hu/applanal/hun/index_hun.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Pontrendszerek térid?s szimmetriái
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: A téma rövid összefoglalása} A térid?modellek keretein belül a
szimmetriák tárgyalása új megvilágításba helyez néhány dolgot, amint
az egy korábbi diplomamunkából kiderült egyetlen tömegpont
Lagrange-formalizmusában. A Lagrange-formalizmus azonban csak bizonyos
er?hatásokra m?ködik. Most általában, a Newton-egyenletre alapozva
vizsgáljuk a szimmetriák következményeit, el?ször egyetlen
tömegpontra, aztán több tömegpontra, majd spines részecs-kékre,
mind nemrelativisztikusan, mind relativisztikusan.

Szükséges előismeretek: Térid?modellek, szimmetriacsoportok,
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter