Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Csonka Szabolcs
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: BME TTK, Fizika Tanszék
Telefonszám: +36-1-463-3056
Honlap: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/people

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata véges frekvenciákon
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Napjaink nanoelektronikai kutatásainak egyik központi területe az áramkörökben megfigyelhet? kvantummechanikai jelenségek vizsgálata. Az un. kvantumelektronika területének hosszú távú célja, hogy kvantummechanikai információ tárolására, kontrollált manipulációjára alkalmas rendszereket hozzon létre. Nanoáramkörökben elektrosztatikusan létrehozhatóak olyan hangolható potenciál gödrök, amibe akár egyetlen elektront is be lehet csapdáni. Ilyen mesterséges atomok számos kvantumelektronikai rendszer épít?kövét jelentik, mint például Cooper-párok szétválasztására szolgáló áramkörnek (CPS). Ha mesterséges atomokat gyengén csatolunk elektródákhoz, akkor egyszer? dc mérés segítségével a lejátszódó folyamatokat nem lehet követni, ilyenkor az atomok töltésállapotának dinamikáját kapacitív elven m?köd? töltésdetektorokkal lehet vizsgálni. CPS áramkörök karakterizációja egy bonyolult és id?igényes feladat, amit jelent?sen fel lehet gyorsítani, ha a vezetési tulajdonságokat egyenáramú mérések helyett rádiófrekvencián végzett reflektometriával térképezzük fel.
A szakdolgozat készítése során a jelölt részt fog venni egy mér?rendszer kiépítésében és tesztelésében, ami alkalmas töltésdetektorok id?függ? vizsgálatára, valamint lehet?vé teszi áramkörök karakterizálását reflektometriai módszerekkel.
Szükséges előismeretek: Alapos szilárdtestfizikai és kvantummechanikai el?ismeretek, jó angol nyelvtudás, motiváció kísérleti munkára.
Egyetemi konzulens: Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter