Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dombi Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: 1/3922209
Honlap: http://www.femtolab.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Félvezetö- és dielektrikumközegekben ultrarövid lézerimpulzus által keltett áramok vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: Ultrarövid, intenzív, 10 fs-nál kisebb id?tartamú lézerimpulzusok félvezet?- és dielektrikumközegekben reverzibilis módon áramot tudnak indukálni anélkül, hogy az impulzus a közegben ablációt vagy bármilyen más irreverzibilis átalakulást okozna. A diplomamunkás feladata ezen jelenség szisztematikus vizsgálata Ti:zafír lézeroszcillátor segítségével különböz? típusú mintákon valamint annak megállapítása, hogy az így keltett áramot az impulzus ún. viv?-burkoló fázisával lehet-e irányítani.
Szükséges előismeretek: kísérleti affinitás, angol nyelvismeret, kvantummechanika, optika
Egyetemi konzulens: Sasvári László
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter