Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA MFA, Konkoly Thege 29-33
Telefonszám: 0036705490732
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Él? sejtek adhéziós dinamikájának rögzítése jelölésmentes optikai szenzorral: egyedi sejtek modellezése és analízise
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Napjainkban az él? sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek.

A modern képalkotó eljárások lehet?vé teszik a sejtek, illetve a sejteken belüli folyamatok vizsgálatát valós id?ben, a sejt él? állapotában, akár egyetlen molekula felbontással. Ezen technikák f?képp a sejt egyes komponenseinek specifikus megfestésén alapulnak, fluoreszcens jelöl?molekulákat használnak fel. A fluoreszcens jelöl?k, vizualizációs megjelenítés, az újszer? képfeldolgozási technikák ugrásszer? fejl?désével a fenti módszerek a sejtbiológiai és biofizikai kutatások elengedhetetlen eszközeivé váltak.

Viszont számos rendkívül id?szer? kutatási irányban (pl. ?ssejtek bizonyos vizsgálatai, gyógyszerkutatás, élettani folyamatok kinetikájának vizsgálata) ajánlatos a fent említett molekuláris jelöl?ket mell?zni, mivel ezek a molekulák jelenlétükkel perturbálni is képesek a vizsgált rendszereket.

A jelen projekt célja optikai elven m?köd? jelölésmentes bioszenzor technikák fejlesztése és használata, amelyek képesek a sejtekben lezajló folyamatok monitorozására a nanométeres méretskálán, kiváló kontraszttal és id?beli felbontással. A javasolt kutatási téma interdiszciplináris, így egyaránt lehet?séget biztosít elméleti és kísérleti munkára.

A sikeres jelölt konkrét feladata sejtpopulációk, illetve egyedi sejtek felületi adhéziós dinamikájának a rögzítése, a jelenség modellezése, az eredmények értelmezése után az alkalmazott módszerek továbbfejlesztése.

A csoportunk weboldala: www.nanobiosensorics.com

Kapcsolódó Irodalom:
1. http://www.corning.com/lifesciences/us_canada/en/whats_new/epic_system/epic_technology.aspx
2. Horvath R, Pedersen HC, Skivesen N, Selmeczi D, Larsen NB, "Monitoring of living cell attachment and spreading using reverse symmetry waveguide sensing" Applied Physics Letters 86, 071101 (2005).
3.Cottier K, Horvath R "Imageless microscopy of surface patterns using optical waveguides" APPLIED PHYSICS B: LASERS AND OPTICS 91 (2), pp. 319-327 (2008).
4. Horvath R, Cottier K, Pedersen HC, Ramsden JJ "Multidepth screening of living cells using optical waveguides" BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS Volume 24, Issue 4, 1 December 2008, Pages 799-804 (2008).
5.A.Aref, R. Horvath, J. McColl, J.J. Ramsden "Optical monitoring of stem-cell substratum interactions" Journal of Biomedical Optics Letters Volume: 14 Issue: 1 Article Number: 010501 Published: JAN-FEB (2009).(OPEN ACCESS)
Szükséges előismeretek: angoltudás, precíz és igényes munkavégzés, jó analitikai és problémamegoldó érzék,
Egyetemi konzulens: Dr. Szabó Bálint
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter