Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Fazakas Éva
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Telefonszám: 06-30-4150004
Honlap: http:// www.bayzoltan.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Nagyentrópiájú ötvözetek termikus stabilitásának és korróziós tulajdonságainak vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A nagy entrópiájú ötvözetek (High entropy alloys, HEA) olyan többkomponens? kristályos szilárd oldatok melyek 4-nél több elemet tartalmaznak egyenl? atomtört mennyiségben. Megfelel? összetétel esetén a konfigurációs entrópiából származó energiajárulék a szabad energiához meghaladja a képz?dési entalpia járulékot, ami stabilizálja az egyfázisú szilárd oldatot. További feltételek, hogy az átlagos képz?dési entalpia legyen kicsi (kisebb, mint 15 kJ/mol) és az atomi átmér?k se nagyon különbözzenek. A túltelített szilárd oldatnak köszönhet?en a szilárdság nagy, ami párosul a plasztikus deformálhatósággal az egyszer? kristályos (fcc vagy bcc) szerkezetb?l adódóan. A fémüvegekkel összehasonlítva, a HEA ötvözetek el?nye, hogy rendelkeznek a kristályos ötvözetekre jellemz? plasztikus deformálhatósággal, míg a tömbi fémüvegek általában ridegek és törékenyek. Ugyanakkor sokkal nagyobb a termikus stabilitásuk, mint a fémüvegeknek és azokhoz hasonló kiváló korróziós stabilitást mutatnak. Diplomamunka célja, a nagy entrópiájú ötvözetek stabilitását meghatározó termodinamikai feltételek elemzése, új csak sp elemeket tartalmazó nagy entrópiájú ötvözetek kísérleti el?állítása indukciós olvasztással. Szerkezeti és korróziós vizsgálatokkal tárjuk fel a tulajdonságokat és az alkalmazási lehet?ségeket.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Ispánovity Péter Dusán, PhD
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter