Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

TDK téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vértesi Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
Telefonszám: +3613922222/1676
Honlap: http://https://www.linkedin.com/in/robert-vertesi-091b62b7

 

A TDK téma:
Évfolyam: 2. évfolyam
Címe: Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A CERN nemzetközi kutatóközpont LHC gyorsítója az er?s kölcsönhatás alapvet? természetét vizsgálja nagy sebességre felgyorsított protonok illetve nehézionok ütköztetése segítségével. Ezekben a nagyenergiás ütközésekben a nehéz (charm és beauty) kvarkok a reakció korai fázisában, ún. kemény folyamatokban keletkeznek, és a folyamat kés?bbi állapotaiban is megmaradnak, így a segítségükkel a
kvantumszíndinamikai elméletek érvényessége, valamint a nehézion-ütközésben létrejöv? er?senkölcsönható forró közeg tulajdonságai is vizsgálhatóak.
Az LHC 2015-ben indult Run-II adatgy?jtési periódusában a továbbfejlesztett ALICE detektorrendszer segítségével a nehéz kvarkok minden korábbinál pontosabb mérése vált lehet?vé. A jelentkez? bekapcsolódhat a kutatási adatok felvételébe és kiértékelésébe, ezáltal a világ egyik vezet? nagykísérletének m?ködéséhez és eredményességéhez járul hozzá.
Szükséges előismeretek: angol nyelv ismerete. programozási ismeretek,érdekl?dés a modern fizika alapjainak ismerete el?nyt jelent.
Egyetemi konzulens: Csanád Máté
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter