Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ispánovity Péter Dusán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
Telefonszám: 06-1-3722812
Honlap: http://ispanovity.web.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Implicit numerikus séma alkalmazása diszlokáció dinamikai szimulációkban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Kristályos anyagok maradandó alakváltozása általában a kristályrácsban található nagyszámú vonalszer? rácshiba (diszlokáció) mozgásával valósul meg. Ezen diszlokációk mozgásuk során kölcsönhatnak egymással az anyagban keltett hosszú hatótávolságú rugalmas feszültségterükön keresztül. A hosszú hatótávolságnak köszönhet?en a létrejöv? dinamika rendkívül komplex. Kiderült például, hogy a létrejöv? deformáció nem homogén, azt térben és id?ben lokalizált diszlokáció lavinák okozzák. Ezen lavinák tulajdonságai arra utalnak, hogy a maradandó alakváltozás sok szempontból a másodrend? fázisátalakulásokhoz hasonló viselkedést mutat. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket a diszlokációk mozgását leíró egyszer? modellek keretei között célszer? vizsgálni.

A tervezett kutatás egy ilyen két dimenziós modell dinamikájának szimulációjával kapcsolatos. A szimuláció lényege a diszlokációk mozgásegyenletének párhuzamos megoldása numerikus módszerekkel. Az egyenleteket rendszerint explicit (pl. Runge-Kutta) sémákkal integrálják. Kiderült azonban, hogy a vizsgálandó mozgásegyenlet az ún.~merev egyenletek családjába tartozik, melyek esetén implicit módszerek használata sokkal el?nyösebb. Az elvégzend? feladat ezen implicit módszerek vizsgálata, és a konkrét problémával kapcsolatban a leghatékonyabb eljárás kidolgozása.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter