Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Csonka Szabolcs
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: BME TTK, Fizika Tanszék
Telefonszám: +36-1-463-3056
Honlap: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/people

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kétdimenziós heterostruktúrák készítése és vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A 2004-ben felfedezett grafén, a szénatomok egyetlen hatszögrácsba rendez?dött síkja, az anyagok egy teljesen új családjának vizsgálatát indította útjára. Azóta kiderült, hogy más egymáshoz gyengén köt?d? síkokból felépül? anyag esetén is szeparálható egyetlen atomi réteg (vagy egyetlen elemi cella), amiket kétdimenziós kristályoknak nevezünk. Ebbe az új anyagcsaládban találhatóak fémes (grafén), félvezet? (MoS_2) és szigetel? (BN) anyagok is, akár olyan egzotikus alapállapottal, mint a szupravezetés. Elmúlt 1-2 év kutatásai azt mutatták, hogy ezen kétdimenziós kristályokból heterostruktúrák is építhet?ek. Megjelentek az irodalomba olyan technikák, amik segítségével atomi vastagságú rétegek egymásra építhet?ek, és igazolták, hogy a rétegek között tiszta határfelületek születnek. Ezek az eredmények új távlatokat nyitnak nanoméret? áramkörök készítésében, ahol atomi rétegenként lehet egy struktúra összetételét létrehozni.
A diplomamunka keretében a jelölt részt fog venni egy kétdimenziós heterostruktúrák készítésére szolgáló berendezés kiépítésében, ami mikromechanikai pozicionálókon és nagy felbontású optikai mikroszkópon alapszik. Els? lépésként grafén és néhány atom réteg vastag hBN rétegek egymásra építését fogjuk vizsgálni az új berendezéssel és elektromosan min?síteni. Szigetel? hBN rétegek közé épített grafénen kiemelked?en magas mobilitás érhet? el a felületi szennyez?k és töltéssel rendelkez? szóró potenciálok távol tartása miatt, ami változatos ballisztikus kísérleteket tesz lehet?vé.
Szükséges előismeretek: Alapos kvantummechanikai és szilárdtestfizikai ismeretek, jó kísérleti érzék, angol nyelvtudás.
Egyetemi konzulens: Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter