Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Asztrofizikai információk kinyerése gravitációshullám-kitörések megfigyeléséb?l
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Az Amerikai Egyesült Államokban m?köd? Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) detektorok 2015 ?szét?l, több év átépítés után, minden eddiginél nagyobb érzékenységgel kezdték meg els? megfigyelési id?szakukat. A detektorok a következ? években elérik az Advanced LIGO programban tervezett érzékenységüket, így a gravitációs hullámok els? közvetlen észlelése még ebben az évtizedben valósággá válhat. A gravitációshullám-jelek várható gyakori észlelése nem csak Einstein általános relativitáselméletét er?sítené meg, de új megfigyel?eszközt is nyújtana az asztrofizikai kutatás számára.

A jöv?ben észlelhet? jelek egyik nagy csoportja az úgynevezett gravitációshullám-kitöréseké. Ez a csoport magába foglal minden olyan tranziens jelet, amelynek hullámformája asztrofizikai modellekb?l nem, vagy csak részben ismert. A gravitációshullám-kitörések várható forrásai közé tartoznak a szupernóva-robbanások, a gamma-felvillanások, az elnyúlt pályáján kering? feketelyuk-kett?sök, és a neutroncsillagok rengései is.

Célunk annak vizsgálata, hogy gravitációshullám-kitörések jöv?beli megfigyelésekor hogyan és milyen pontossággal lehet majd jelek modellfüggetlen, és források modellfügg? paramétereit meghatározni. Ennek érdekében a LIGO-Virgo Collaboration kitörésekre specializált adatfeldolgozó algoritmusának rekonstrukciós pontosságát vizsgáljuk, mesterséges zajmintákhoz hozzáadott szimulált jelekkel. A pontosság ismerete a jöv?ben lehet?vé teszi majd a forrásmodellek azon legb?vebb körének beazonosítását, amelyekbe tartozó modellek az elérhet? rekonstrukciós pontossággal tesztelhet?k.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter