Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dankházi Zoltán
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: Anyagfizikai Tanszek, Fizikai Intezet ELTE, TTK Budapest
Telefonszám: 372-2875 / 6515 mellék
Honlap: http://metal.elte.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Elektronszerkezet vizsgálat röntgenspektroszkópiával
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az anyag térbeli szerkezete szoros összefüggésben van annak elektronszerkezetével. Nanokristályos vagy nagy képlékeny deformációt elszenvedett anyagokban a hibahelyek mennyisége nagyságrendekkel nagyobb mint egykristályban. Joggal tételezzük fel, hogy ezekben az anyagokban az elektronszerkezet változás is jelentős lehet. Kérdés azonban, hogy ezen változások feltérképezésére elegendően jó felbontású e a rendelkezésünkre álló technika.
A diplomamunka keretében elvégzendő feladatok: a SARF-1 lágyöntgenspektroszkóp beüzemelése; kalibrációs mérések végzése; nanokristályos állapotban lévő, illeteve a nagy képlékeny deformációt elszenvedett fémek elektronszerkezetének vizsgálata saját mérések és az irodalmi adatokból számolt spektrumok segítségével.
Szükséges előismeretek: elektrotechnika, programozási gyakorlat ( C vagy Pascal)
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter