Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

TDK téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Strádi Andrea
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: 392-2222/1671
Honlap: http://energia.mta.hu/hu

 

A TDK téma:
Évfolyam: 1. évfolyam
Címe: Naptevékenység hatásának vizsgálata a Nemzetközi ?rállomáson elhelyezett termolumineszces detektorok segítségével
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A naptevékenység a Nap mágneses terének anomáliáihoz köt?dik. A napciklus jelenségei közvetetten és közvetve is hatással vannak a földi életre, valamint az ?rhajósokra és ?reszközökre. A jöv?beni események el?rejelzéséhez a megfelel? monitorozás elengedhetetlen, amihez kiváló platformot jelent a Nemzetközi ?rállomás. Olcsó, robusztus és újrahasználható termolumineszcens dózismér?k alkalmazásával fogjuk nyomon követni az ?rállomáson létrejöv? sugárzási tér változásait, bekapcsolódva az MTA EK ?rdozimetriai Kutatócsoportjának munkájába.
Szükséges előismeretek: mag- és részecskefizika, napfizika
Egyetemi konzulens: Dr. Petrovay Kristóf
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter