Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ungar Tamas
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Anyagfizikai Tanszek Fizikai Intezet ELTE, TTK Budapest
Telefonszám: (+361)3722801
Honlap: http://Index of/~ungar/pub

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kompozit típusú mikroszerkezet rugalmas-képlékeny viselkedése martenzites acélokban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Martenzites acélok igen kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A rugalmassági határuk elérheti a másfél GPa értéket, miközben a képlékeny alkíthatóságuk elérheti a 10-20 %-ot. Annak ellenére, hogy az ötvözettípus mintegy kétezer éve ismert, mint az egyik legjobb szerkezeti anyag, a mechanikai tulajdonságainak a m?ködési mechanizmusa a mai napig is sok alapvet? rejtélyt tartalmaz. A diplomamunka tárgya az u.n. léces martenzit mikroszerkezete m?ködési mechanizmusának a felderítése a röntgendiffrakciós vonalprofil analízis módszerével. A diplomamunka során kísérletes eszközökkel kell megvizsgálni léces martenzit próbatestek mikroszerkezetét a diszlokációszerkezet, a diszlokáció eloszlás és az u.n. hosszu-hatótávolságú bels? feszültségek szempontjából. A kísérleti eredmények alapján új mechanizmust kell javasolni és kidolgozni, amely alapján jobban érthet? a nagy szilárdság és a viszonylag jó alakíthatóság együttes megjelenése.
Szükséges előismeretek: fizika MsC, Anyagtudomány
Egyetemi konzulens: nem releváns
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter