Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lendvay György
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémia Intézet 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67.
Telefonszám: (1) 438 1124
Honlap: http://www.chemres.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Elemi reakciók dinamikájának felderítése klasszkus mechanikai trajektóriaszámítások segítségével
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: A metán (CH4) és H atom ütközéseiben lejátszódó reakciót redukált dimenziós kvantummechanikai szórásszámításokkal modellezték. Annak felderítésére, hogy az egyes szabadsági fokok elhanyagolása mennyire torzítja az így kapott eredményeket, kváziklasszikus trajektóriszámításokat végzünk. A jelölt feladata a kvantummechanikai modellnek megfelelő klasszukus mechanikai mozgásegyenletek levezetése, program írása és redukált, valamint teljes dimenziós modellszámítások végzése.
Szükséges előismeretek: Klasszikus mechanika, alapszintű kvantummechanika, differenciálegyenlet megoldás számítógépen, a FORTRAN programnyelv ismerete
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter