Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Frey Sándor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Telefonszám: (1) 3919320
Honlap: http://https://konkoly.hu/staff/frey/index.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Rádiósugárzó aktív galaxismagok vizsgálata nagy felbontású interferométeres technikával
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Rádiótartományban, interferométeres (VLBI) technikával nagyon finom (ezred-ívmásodperc körüli) felbontással tanulmányozhatóak a távoli galaxisok aktív magjai. Az ezekb?l kilövell? relativisztikus plazmanyalábok (jetek) kinematikája és dinamikája még nem teljesen megértett, aktív kutatási téma. Kevés periodikus, precesszáló jettel rendelkez? rádióforrást ismerünk. Egy kinematikai szempontból különleges adatsorban - a rádiósugárzó aktív galaxismagokon alapuló égi vonatkoztatási rendszer definiálásakor az abból évtizedes skálákon változó pozíciójuk miatt kihagyott kvazárok között - jó eséllyel találhatunk új jelölteket. A diplomamunkát készít? hallgató feladata a precessziós mozgás kimutatása hosszú id?tartamot felölel? archív VLBI adatokból, a jelenség kinematikai modellezése és fizikai magyarázatok keresése.
Szükséges előismeretek: Asztrofizikai alapismeretek, jó programozási készség, lelkesedés
Egyetemi konzulens: Csabai István
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter