Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pásztor Gabriella
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Budapest 1117 Pázmány Péter sétány 1A
Telefonszám: +36-1-3722760
Honlap: http://gpasztor.web.cern.ch/gpasztor/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szuperszimmetrikus részecskék keresése fotont tartalmazó végállapotokban az LHC CMS detektorral
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A genfi CERN nemzetközi kutatóközpont CMS kísérlete az LHC-nek, a világ legnagyobb energiájú gyorsítójának proton-proton ütközéseiben vizsgálja az elemi részecskék tulajdonságait és keres nyomokat egy a részecskefizika Standard Modelljén túlmutató elméletre, melynek létezésére számos elméleti megfontolás és kísérleti megfigyelés mutat.

A Standard Modell szuperszimmetrikus kiterjesztése, amely minden ismert elemi részecskének egy nehezebb, eddig nem megfigyelt párt jósol, választ adhat számos nyitott kérdésre. Rendelkezik például egy kit?n? sötét anyag jelölttel, amennyiben a legkönnyebb szuperszimmetrikus partnerrészecske elektromosan semleges és csak gyengén kölcsönható.

A jelentkez? a CMS kísérlet proton-proton adataiban egy fotont, egy Higgs-bozont és hiányzó energiát tartalmazó végállapotokat vizsgálva új szuperszimmetrikus részecskék keresésébe fog bekapcsolódni az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai csoport keretein belül. Munkája els?sorban a háttér események számának meghatározását célozza meg.
A kutatás eredményét a CMS kísérlet várhatóan referált folyóiratban teszi közzé.

A munka során a hallgató betekintést kap egy vezet? nemzetközi együttm?ködés munkájába, megismerheti a kísérleti részecskefizika módszereit, egy komplex detektorrendszer m?ködését, példát láthat adatbányászatra és elmélyítheti részecskefizikai ismereteit.
Szükséges előismeretek: linux és c++ ismeretek, angol nyelvtudás el?ny
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter