Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

TDK téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Kiss Csaba
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete, 1121 Budapest, Konkoly Thege út 15-17.
Telefonszám: 06-1-3919341
Honlap: http://www.konkoly.hu

 

A TDK téma:
Évfolyam: 2. évfolyam
Címe: Kett?sök Neptunuszon túli égitestek között
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A kett?s rendszereknek óriási szerepe van abban, amit ma a Naprendszer küls? vidékén található égitestek bels? szerkezetér?l, keletkezési körülményeir?l és fejl?désér?l tudunk. A TDK munka a Hubble-?rtávcs? korábbi méréseire építve kívánja megvizsgálni, hogy lézetnek-e ezen a vidéken még nem ismert kett?s rendszerek, és hogy az ismert rendszerek alapján mit mondhatunk a Kuiper-öv több mint 4 milliárd éves ütközési fejl?désér?l.
Szükséges előismeretek: Alapszint? csillagászati ismeretek (Bevezetés a csillagászatba I.)
Egyetemi konzulens: Forgácsné Dajka Emese
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter