Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kocsis Bence
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Atomfizikai tanszék
Telefonszám: +36303337372
Honlap: http://sns.ias.edu/~bkocsis/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Fekete lyuk korongok fizikája
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A galaxismagok megértése a modern asztrofizika egyik legfontosabb nyitott kérdése. Az ott található szupermasszív fekete lyukak a galaxisfejl?dés alapvet? eleme. Az ERC által támogatott, GALNUC nemzetközi kutatócsoport interdiszciplináris módszerekkel vizsgálja a galaxismagok fizikáját. Nemrégiben megmutatták, hogy a szupermasszív fekete lyuk körül kering? csillagok és fekete lyukak millió éves id?skálán történ? kölcsönhatása nagyon hasonló a folyadékkristályok kölcsönhatásához, ami hasonló rendezett viselkedéshez vezet. Ezen felismerésnek messzemen? következményei lehetnek az asztrofizikában. A modell robosztus jóslata a galaxismagban található fekete lyukak korongba rendez?dése.

A hallgatóval megvizsgáljuk a galaxismagokban kialakukó fekete lyuk korongokhoz társuló fizikai folyamatokat, ami annak felfedezéséhez vezethet. Meghatározzuk a gravitációshullám befogódással keletkez? LIGO/VIRGO források várható eloszlását és rátáját. Aktív galaxismagokban meghatározzuk a feketelyuk korong kölcsönhatását az akkréciós koronggal és megnézzük, hogy ez milyen elektromágneses jelenségekhez vezet.

A munka eredményeit --a hallgató együttm?ködésével-- referált folyóiratban tesszük közzé és nemzetközi konferenciákon adjuk el?. A projekt során a hallgatónak egyedülálló lehet?sége lesz a modern asztrofizika vezet? kutatási irányaival és módszertanával megismerkedni és a GALNUC csoport kíváló nemzetközi kutatóival együttm?ködni.
Szükséges előismeretek: galaktikus dinamika, fekete lyuk fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter