Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vasúth Mátyás
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: 392-2222 / 2729
Honlap: http://www.kfki.hu/~vasuth/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Generikus sugárvetö szimulációk térfogati adatok vizualizációjához
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: A tudományos életben mára teljesen elfogadottá vált az elméletek elsö tesztjéhez számítógépes szimulációkat alkalmazni. Ezek a numerikus tesztek nem ritkán az irodalom "high-performance computing" néven említett szegmensébe esnek. Ez leggyakrabban a szimuláció számításigényében mutatkozik meg, de könnyen találkozhatunk extrém memóriaigénnyel is. Ilyen esetekben már a numerikus megoldóban is számtalan trükköt alkalmaznak, hogy a hardver keretei között maradjanak a szoftver követelményei. Amennyiben ilyen számolásokról szeretnénk vizuális megerösítést kapni, úgy a használt vizualizációnak alkalmazkodnia kell a szimuláció sajátosságaihoz. Ilyen eset lehet, amikor a szimulált térfogat a puszta mérete miatt voxeles formában nem kerülhet a memóriába, hanem annak csak egy nem-triviális transzformáltja. Hasonló eset, ha az adat méretei okán hálózaton elosztva található, ezért nem gyüjthetö egybe; ilyenkor az adatok darabjainak vizualizált képét kell összefésülni.

A diplomamunka célja egy teljesítmény centrikus és generikus programozásra alkalmas nyelvben (C++) megírni egy hatékony, térfogati adatok vizualizálására képes sablon könyvtárat, valamint demonstrálni annak müködöképességét és flexibilitását eltérö jellegü, fizikai természetü szimulációkon keresztül.
Szükséges előismeretek: C++ és GPU programozási ismeretek
Egyetemi konzulens: Csabai István
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter