Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Veszprémi Viktor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Nagyenergiás Fizikai Osztály, 1121 Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: +36(1)392-2222 /3486 mellék
Honlap: http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/HEP

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az újgenerációs CMS pixel detektor prototípusával felvett adat rekonstrukciója
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A CERN Nagy Hadron Ütköztet? (LHC) földalatti gy?r?je mentén négy kísérleti állomás található, amelyek pontjaiban az LHC-ban gyorsított proton-nyalábok keresztezik egymást. Az egyik ilyen állomáson található a Compact Muon Solenoid (CMS), egy általános célú detektorrendszer, amely a nagyenergiás proton-proton ütközések termékeit méri. A szilícium Pixel Detektor a CMS legbels? komponense, amely a töltött részecskék pályájának meghatározásáért felel?s. Úgy tervezték, hogy az LHC-ban keletkez? óriási részecskemennyiség mellett is hatékonyan és nagy mérési pontossággal m?ködjön addig, amíg a detektort ért sugárzás káros hatása nem jelentkezik. A jelenlegi detektort 2017-ben egy fejlettebb változat váltja fel. A cserére rendkívül rövid id? fog rendelkezésre állni. A kiolvasórendszer el?zetes tesztelése és a CMS-be való hatékony beillesztése érdekében, az LHC leállási id?szaka alatt 4 pár prototípus modul került elhelyezésre a f? detektor közelében. A szakdolgozati téma tartalmazza a prototípus modulok által felvett adat rekonstrukciójának el?készítését, illetve a felvett adat kiértékelését segítve ezzel a felkészülést az új detektor beépítésére és beüzemelésére.
Szükséges előismeretek: Méréstechnikai ismeretek, részecskefizikai detektorok kalibrációjának ismerete, C++ programozási gyakorlat
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter